• امروز دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
 • شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان

  Farsi/Persian (Iran)English (United Kingdom)
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI

  خدمات

  فیلتر عنوان 
  نمایش تعداد 
  شماره عنوان مطلب بازدیدها
  11 شبیه سازی CFD اتاق های تمیز 12995
  12 ساخت و تامین لوازم وتجهیزات اتاق تمیز 26075
  13 کانال ها و تاسیسات مرتبط 11267
  14 طراحی و ساخت هواساز وتاسیسات مرتبط 13070
  15 طراحی و ساخت اتاق تمیز 15544

  صفحه 2 از 2