• امروز جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷
 • شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان

  Farsi/Persian (Iran)English (United Kingdom)
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI

  خدمات

  فیلتر عنوان 
  نمایش تعداد 
  شماره عنوان مطلب بازدیدها
  11 شبیه سازی CFD اتاق های تمیز 12107
  12 ساخت و تامین لوازم وتجهیزات اتاق تمیز 24226
  13 کانال ها و تاسیسات مرتبط 10473
  14 طراحی و ساخت هواساز وتاسیسات مرتبط 12227
  15 طراحی و ساخت اتاق تمیز 14594

  صفحه 2 از 2