• امروز چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
 • شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان

  Farsi/Persian (Iran)English (United Kingdom)
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI

  خدمات

  فیلتر عنوان 
  نمایش تعداد 
  شماره عنوان مطلب بازدیدها
  11 شبیه سازی CFD اتاق های تمیز 12681
  12 ساخت و تامین لوازم وتجهیزات اتاق تمیز 25411
  13 کانال ها و تاسیسات مرتبط 10977
  14 طراحی و ساخت هواساز وتاسیسات مرتبط 12753
  15 طراحی و ساخت اتاق تمیز 15204

  صفحه 2 از 2