• امروز دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
 • شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان

  Farsi/Persian (Iran)English (United Kingdom)
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI

  پروژه های طراحی ، تامین و ساخت (EPC)

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  طراحی , تامین و ساخت (EPC ) بصورت کلید در دست پروژه های صنایع دارویی ، غذایی ، بیوتکنولوژی و شیمیایی

  طراحی و ساخت کارخانجات دارویی ، غذایی ، تبدیلی ، شیمیایی ، اتاق های تمیز ( clean rooms) صنایع دارویی مطابق با استاندارد cGMP  و توسعه فرآیندهای بیوتکنولوژیک و تجهیزات وابسته

  آخرین مقالات