• امروز دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
 • شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان

  Farsi/Persian (Iran)English (United Kingdom)
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI

  طراحی و ساخت اتاق تمیز

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  Clean Rooms Design , Construction , Qualification and Validation
  طراحی , ساخت , تست , معتبرسازی و Qualification اتاقهای تمیز


  این شرکت دارای نمایندگی شرکت های بزرگ سازنده اتاقهای تمیز در دنیا مانند کمپانی های Flexcontech .Cleanroom  و Padana Clean room ایتالیا که از بزرگترین سازنده های اتاقهای تمیز در صنایع داروسازی و میکرو الکترونیک و ... و محصولات آنها در اروپا می باشند است . اتاقهای تمیز تحت نظر این کمپانیهای بزرگ معتبر ( Validateو Qualified ) خواهند شد.

  خدمات شرکت در بخش اتاقهای تمیز شامل موارد زیر بوده ولی محدود به این موارد نمی شود.:

  طراحی و شایسته سازی ( Qualification ) متشکل از طراحی اولیه ( conceptual design) ، طراحی پایه (Basic Engineering ) و طراحی کامل و تفصیلی( Detail Engineering ) و اجرای پروژهها برای واحدها و کارخانجات دارویی ،الکترونیک و... شامل:

  - قسمت های اتاقهای تمیز  (Clean rooms) شامل critical area، controlled areaو  conventional

  -واحد های هوارسان یا هواساز( Air Handling Unit ) و  HVAC مخصوص فضاهای اسپتیک

  - طراحی و شبیه سازی اتاقهای تمیز و شرایط آن با روش CFD (به قسمت CFD مراجعه و نمونه فیلم شبیه سازی را مشاهده فرمایید)

  -ساخت اتاقهای تمیز مطابق با استانداردهای مرتبط( Good Construction practice)
  - راه اندازی ( commissioning و pre- commissioning ) و Balancing
  - تست ، معتبرسازی و Qualification اتاقهای تمیز
  - معتبرسازی و Qualification سیستمهای HVAC وتحویل مستندات وپروتکل های Validation


  این شرکت در زمینه های تایید طراحی نقشه های تولید در صنایع دارویی مطابق با استاندارهای EU و WHO از همکاری شرکت کانادایی POICS بهره می برد و قادر به اخذ تاییدیه  GMP EU و مراجع بین المللی معتبر برای نقشه های طراحی فضای تمیز می باشد.

  دانلودفرم درخواست طراحیدانلود کاتالوگ

  آخرین مقالات