• امروز پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان

  Farsi/Persian (Iran)English (United Kingdom)
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI

  تضمین کیفیت و معتبر سازی

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  بخش تضمین کیفیت ومعتبرسازی

  واحد معتبرسازی دارویی و مهندسی کیفیت شامل:

  طرح ریزی ، اجرا و مستندسازی سیستمهای کیفیت با استفاده از متد تلفیق سیستمهای ISO و G(X=L,M,D)P و معتبرسازی (Validation) و شامل فعالیت های زیر است :
  Quality Manual,Validation Master Plan(VMP),Design
  Qualification(DQ)
  URS(User Requirement Specification),
  FAT(Factory Acceptance TEST)
  Installation Qualification(IQ), commissioning ,SAT(Site Acceptance Test)
  Operational Qualification(OQ),Performance Qualification(PQ),Ongoing monitoring program
  Process Validation(PV),Extensive Cleaning Validation Program (CLP),Method Validation.
  Equipments Qualification,Qualification and Validation of Clean Rooms.
  Quality Assurance Documentations.
  Qualification and validation of  pharmaceutical water  systems
  Qualification and validation of pure compressed Air
  Validation of fermentation and cell culturing process
  Process validation of  oral solid/liquid ,injectable (LVP/SVP) and topical dosage form  process
  Autoclave and oven qualification/validation 
  Labeling and packaging equipments for oral solid/liquid ,injectable (LVP/SVP) and topical dosage form

  مفتخریم  اولین و تنها شرکت ایرانی هستیم که خدمات معتبرسازی  validationرا بصورت حرفه ای ومطابق با استانداردهای -GXP-EU,FDA به کشور ارایه می دهیم.

  آخرین مقالات