• امروز دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
 • شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان

  Farsi/Persian (Iran)English (United Kingdom)
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI

  خط تولید رب گوجه فرنگی

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  خط تولید رب گوجه فرنگی با تکنولوژی مدرن روز

  وسیستم تغلیظ بروش مداوم(continuous)