• امروز پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان

  Farsi/Persian (Iran)English (United Kingdom)
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI

  پروژه های بیوتکنولوژی

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  طراحی ، ساخت و اجرا پروژه های بیوتکنولوژی صنایع دارویی ، صنایع شیمیایی و غذایی :

  - فرآیند های تولید بیوتکنولوژیک و پایین دستی  (Down stream ) اعم از بیوتکنولوژی صنعتی ، دارویی و کشت سلولی
  - طراحی فرآیند های فوق با روش دستی و نرم افزار supper pro Designer مربوط به دانشگاه MIT وشرکت Intelligen.

  Bioprocess design& simulation

  - انتقال دانش فنی در صنایع دارویی ،غذایی و شیمیایی و تبدیلی .
  در زمینه ساخت و طراحی تجهیزات و دستگاههای تولیدی صنایع داروسازی این شرکت دارای نمایندگی شرکت Tiam ایتالیا و شرکت  UKELEF ست.

  آخرین مقالات