• امروز پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان

  Farsi/Persian (Iran)English (United Kingdom)
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI

  طراحی اتاق تمیز و رسیدن به کلاسبندی مورد نظر

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  طراحی اتاق تمیز و رسیدن به کلاسبندی مورد نظر
  رسیدن به کلاس بندی فضاها و اتاقهای تمیز دارویی  بسته به محدودها و شرایطی است که در استاندارد cGMP  جهت حفاظت محصول در نظر گرفته می شود که باید در  طراحی فضا ها مد نظر داشت و نهایتا با این محدوده  اتاق تمیز  معتبر یا validate خواهد شد.


  در طراحی اتاق تمیز موارد زیر باید درنظر در نظر گرفته شوند :

  * structure و finish   داخلی 
  *  کیفیت و فیلتراسیون هوا
  * میزان ( نرخ ) تعویض هوا یا flushing rate .
  * فشار اتاق ها
  * محل ترمینال های هوا و جهت های جریان هوا
  * دما
  * رطوبت
  * جریان پرسنل
  * جریان مواد
  *حرکت دستگاه ها
  * فرآیندی که در آن انجام می شود
  *شرایط هوای خارج از آن
  *ظرفیت اشغال فضا
  * بار حرارتی اتاق

  فضاها و اتاقهای تمیز در سه مرحله باید شایسته سازی (qualified) یا معتبرسازی شوند این مراحل شامل :

  مرحله چون ساخت (as – built)
  در حالت بدون عملیات (at- rest) و اسقرار دستگاه بدون شرایط عملیاتی 
  و شرایط عملیاتی ( in operation) .