• امروز Monday 17 Feb 2020
 • شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان

  Farsi/Persian (Iran)English (United Kingdom)
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI

  مشتریان ما

  E-mail Print PDF

  ادعا نمی کنیم که بهترینیم ولی

  مفتخریم که بهترینها ما را برگزیده اند

  لیست شرکت ها،موسسات وسازمانهایی که از خدمات وپروژههای شرکت استفاده کردند ومی کنند بشرح زیر می باشد:

  سازمان ملی استاندارد ایران

  مرکز ملی اندازه شناسی و اوزان

  پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ایران

  وزارت علوم تحقیقات وفناوری

  بیمارستان تامین اجتماعی هفده شهریور مشهد

  شرکت ولابراتوارهای داروسازی سیانس

  شرکت داروسازی بایر افلاک

  شرکت داروسازی فاربیوسان

  شرکت داروسازی ابوریحان

  شرکت داروسازی پورسینا

  شرکت پروژههای بیمارستانی راه بینا

  دانشگاه تهران

  انستیتوپاستور ایران

  شرکت تجهیزات پزشکی دوستان نیک

  بیمارستان گچساران

  سازمان انرژی ایران

  شرکت واکسن وداروسازی پسوک

  شرکت داروسازی کاسپین سیف دارو

  صنایع غذایی پند

  شرکت داروسازی روناک دارو

  شرکت سالماکارون

  شرکت آرایشی وبهداشتی سیبه کیش

  افراد وده ها شرکت صنایع غذایی ودارویی بزرگ و کوچک کشور

  این لیست ادامه داشته و در آینده بروز خواهد شد