• امروز Monday 17 Feb 2020
 • شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان

  Farsi/Persian (Iran)English (United Kingdom)
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI

  د ستگاه تمام اتوماتیک تولید بخار تمیز

  E-mail Print PDF

  دستگاه تمام اتوماتیک تولید بخار تمیز در ظرفیت های مختلف

  Full automated pure steam generator